Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az A-Necc Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.vedohalok.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF – a viszonteladói szerződések kivételével – minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.vedohalok.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Szolgáltató adatai:

Név: A-Necc Kft.
Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 80.
Fióktelep és levelezési cím: 1036 Budapest Lajos utca 80.
Ügyfélszolgálat: Hétfőtől – Péntekig: 9:00-15:00
Telefonszám: +36 20 328 8455 illetve + 36 20 917 3336
Email cím: info@vedohalok.hu

Cégjegyzékszám: Cg. 01 09 201028
Nyilvántartó Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25121443-2-41
Bankszámlaszám: 10701128-68814470-51100005
Bank fiók: CIB Bank

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a weboldalon található elektronikus áruházon (a továbbiakban: webáruház) keresztül történik. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed továbbá minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályozza.

1.2. A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A megrendeléssel és annak a Szolgáltató általi visszaigazolásával a Felek között szerződés jön létre. A szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződést a Szolgáltató rögzíti, és a szerződéskötés időpontjától számított 2 (kettő) évig megőrzi.

1.4. A szerződés nyelve magyar.

1.5. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.6. Panaszügyintézés helye, módja

Cím és postacím: A-Necc Kft. 1036 Budapest Lajos utca 80.
Telefonszám: +36 20 328 8455 illetve + 36 20 917 3336
Email cím: info@vedohalok.hu

Panaszügyintézés módja: telefonon, e-mail-ben, postai illetve személyes úton.
Telefonos panaszügyintézés időrendje: Hétfőtől Csütörtökig 10:00-16:00, Pénteken 10:00-15:00

 1. Megrendelés – általános rendelkezések

2.1. A megrendeléshez, a szerződés teljesítéséhez (a termék(ek) kézbesítéshez) az Ügyfél pontos adatainak megadása szükséges. A termékek közötti böngészéshez, és a megrendeléshez regisztráció nem szükséges.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért. A Szolgáltatót a megadott adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.3. Valamely termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a termékről készített képre kattintva elérhető adatlapról lehet megismerni azzal, hogy a termék részletes, tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. A termékek használati utasítását – ahol ezt a jogszabályok előírják – a Szolgáltató a termékhez mellékeli.

A webáruházban található termék adatok tájékoztató jellegűek. A fotó, illetve a termék színe között minimális eltérés lehetséges. Az esetleges eltérésekre az egyes termékek adatlapján külön figyelmeztetés nem szerepel.

2.4. A termék vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára – a jelen ÁSZF-ben foglalt kivételekkel – nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

2.5. A webáruházban megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja, azonban a szerződés létrejötte (a megrendelés Szolgáltató általi elfogadása és ennek visszaigazolása) és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén pénzvisszatérítésre nincsen mód.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

2.6. Megrendelés menete:

A Webshop tartalmának megtekintéséhez és a vásárláshoz regisztráció nem kötelező. Ha bármilyen segítségre van szüksége készséggel állunk rendelkezésre jelen ÁSZF Szolgáltató adatai pontjában meghatározott telefonszámon. Azonban nem áll módjában telefonon leadott megrendelést felvenni, kizárólag e-mail-ben vagy webshopon leadott megrendeléseket veszünk fel.

Vásárló a megrendelni kívánt Termék részletes jellemzőiről, áráról, egyéb választható tulajdonságáról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

Vásárló a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található ”Kosárba” feliratra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti virtuális kosarába.

A kosár tartalmát (a kiválasztott termék darabszámát, és annak árát) Vásárló a Webshop felső menüsorban található, a kosár ikonra kattintva ellenőrizheti.

A „Kosár” felületen a Vásárló részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosárba helyezett termékek listáját, azok bruttó árát, a megrendelni kívánt darabszámot, valamint az összegző felület alján a vásárlás végösszegét.

Ezen a felületen a Vásárló még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából az „X” gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud, a darabszám pontos begépelésével.

A Vásárló a „Tovább a pénztár” gombra kattintva folytathatja a megrendelést. Ezután érhető el az Ügyfél adatainak, és az egyes eseti szerződési feltételeknek a kitöltésére szolgáló adatlap. A megrendelés feladásához az adatlapon kötelező megadni az Ügyfél nevét, a számlázási és szállítási címet, az Ügyfél telefonszámát, e-mail címét, továbbá kötelező fizetési- és szállítási módot választani. Az adatlap kötelezően kitöltendő rovatainak hiánytalan kitöltése mellett az Ügyfél nyilatkozni köteles – az adatlapon található négyzetre kattintva – arról, hogy a jelen ÁSZF-et, valamint az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot elolvasta és elfogadja. Ezt követően a ”rendelés feladása” gombra kattintva kerül feladásra a megrendelés.

Az oldal alján található „Megrendelés elküldése” gombra kattintást követően pedig, Vásárló véglegesen elküldi a megrendelését az A-Necc Kft. részére.

A rendelés feladása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Ha a megrendelés elküldését követően merül fel a megrendelés tartalmára vonatkozó módosítási igény (például rossz Terméket rendelt, módosítani szeretné a darabszámot, a termék átvételét), azt az A-Necc Kft. részére e-mailben jelezze: info@vedohalok.hu email címen.

3. Termékek ára

A Webshop felületén megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra, mert az árak tartalmazzák a csomagolás költségét is.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

Az A-Necc Kft. nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően a Webshop oldalán hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra. Ilyen esetekben az A-Necc Kft. nem köteles a terméket a Webshop felületén hibásan feltüntetett áron értékesíteni Vásárló részére. Hibás ár feltüntetése esetén, azonnal emailben tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék mellett feltüntetett ár hibás és felajánlja neki a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét. Ilyen esetben a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

4. Adatbeviteli hibák javítása
A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában, a megrendelés leadása előtt  az A-Necc Kft. részére bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím). Megrendelés leadása után az A-Necc Kft.-nek e-mail-ben van lehetősége leadni a javítani kívánt adatokat az info@vedohalok.hu címen.

5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését az A-Necc Kft. késedelem nélkül, automatikus e-mail útján jelzi a Vásárló részére, mely e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt Termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a Termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Az automatikus e-mail-t adategyeztetés céljából küldjük, nem minősül a Vásárló által elküldött ajánlat elfogadásának.

Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg az A-Necc Kft-től az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt, melynek alapján nem köteles megvásárolni a terméket.

Ha Vásárló rendelését már elküldte az A-Necc Kft. részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell az A-Necc Kft. felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

6. Fizetés

Fizetés utánvéttel: A megrendelt termék vételárát, illetve a szállítási költséget a Vásárló a futárnak teljesíti közvetlenül készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

Fizetés banki átutalással: A megrendelt terméket, egy az A-Necc Kft. által kiállított és elektronikus úton kiküldött pdf alapú Díjbekérő alapján tudja a Vásárló rendezni. A pénz beérkezése után, az A-Necc Kft. kiállítja és megküldi a Vásárló részére a kiállított Számlát.

 7. Számla

Az A-Necc Kft. a megrendelt termékek számlázásakor Vásárló részére, a kifizetés igazolására elektronikus úton kiküldött pdf alapú számlát küld a vásárló által megadott e-mail címre.

8. Szállítás

A szállítást a Vásárló által megadott szállítási címre a GLS futárszolgálat végzi. A Webshopban leadott rendelések kiszállítása a hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között történik. Amennyiben Vásárló ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Vásárló biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

Ha a Vásárló nem tartózkodik az általa a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a helyszínen. Az értesítőn található szám segítségével a Vásárlónak lehetősége van a futárszolgálatnál új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.

A futárszolgálat összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Vásárlónak felróható okból -, akkor az újabb kiszállítást ismét a Vásárló költségére történik.

Ha a Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, akkor a futártól ne vegye át a terméket és küldje vissza. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét az A-Necc Kft. díjmentesen biztosítja.

9. Szállítási költségek

Szállítási költségekről a Vásárló a termék kiválasztása és kosárba rakását követően, a kosárra kattintva tájékozódhat a szállítási költségekről. 

10. Szállítási határidő

A megrendelés kiszállításának határideje a csomag feladástól számítva 1-2 munkanap.

Az A-Necc Kft. – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

Az A-Necc Kft. késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az A-Necc Kft. a pót határidőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

A fogyasztó póthatáridő kitűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha

 • az A-Necc Kft.  a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 • a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

11. Személyes átvétel

A megrendelések személyes átvételére az A-Necc Kft telephelyén (1036 Budapest Lajos utca 80.) van lehetőség, ügyfélfogadási időben ( Hétfőtől – Péntekig: 9,00:00-15:00), előre egyeztetett időpontban, melyet az alábbi telefonszámok egyikén tud foglalni +36 20 328 8455 illetve + 36 20 917 3336.

12. Elállási jog

Az elállási jog a fogyasztót a jelen pontban rögzítettek szerint megilleti, a fogyasztó a Ptk-ban meghatározottak körét jelenti (a továbbiakban: Fogyasztó).

A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) naptári napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is jogosult gyakorolni az elállási jogát.

 Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan, nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítására, vagy kifejezett kérésére, illetve egyéni igényei alapján állított elő az A-Necc Kft.

13. Elállási jog gyakorlásának a menete

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a jelen ÁSZF “Szolgáltató adatai” pontban feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére, személyesen, postán, illetve elektronikus levélben.

14. Szavatosság

14.1 Kellékszavatosság

Vásárló az A-Necc Kft. hibás teljesítése esetén az A-Necc Kft-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az A-Necc Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az A-Necc Kft. adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az A-Necc Kft.-vel.

Vásárló közvetlenül az A-Necc Kft.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket az A-Necc Kft.-től vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az A-Necc Kft. csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az A-Necc Kft. bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

14.2 Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a 14.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

15. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A Webshopban forgalmazott termékeknél alapvető követelmény a magas minőségre való törekvés. Ha valamely a Webshopban vásárolt termékünkkel kapcsolatban mégis valamilyen minőségi problémát tapasztal, akkor a kifogásolt árut küldje vissza a következő címre:

A-Necc Kft. 1036 Budapest Lajos utca 80. (-1 passage)

Szavatossági igényeit Vásárló a következő elérhetőségeken keresztül jelentheti be, érvényesítheti:

info@vedohalok.hu

16. Jótállás

Hibás teljesítés esetén az A-Necc Kft. jótállásra köteles az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezésének megfelelően.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat.

A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az ÚJ, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. (pl. 10.000 Ft eladási ár feletti sporteszközök, építőipari termékek)

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék fogyasztónak minősülő Vásárlónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést az A-Necc Kft, vagy az A-Necc Kft. megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

Az A-Necc Kft. a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Vásárló érvényesíthet.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére történő átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén:

 • Elsősorban – a Vásárló választása szerint – kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az A-Necc Kft.-nek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Vásárlónak okozott érdeksérelmet.
 •  ha a kijavítást vagy a kicserélést az A-Necc Kft. nem vállalja, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül a Vásárló érdekeit kímélve nem tud az A-Necc Kft. eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor – Vásárló választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti; a hibát az A-Necc Kf. költségünkre maga is kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell az A-Necc Kft.-nek elvégeznie. Az A-Necc Kft. törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az A-Necc Kft.-t terhelik.

Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesíts. Ezen korlátozásoktól függetlenül a jótállásból fakadó jogok a 14.1. és a 14.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletnek.

A jótállás tehát nem érinti a jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Vásárlóbékéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 17. pontban feltüntettettek alapján.

17. Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Vásárló a termékkel vagy az A-Necc Kft. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a “szolgáltatói adatok-ban”megjelölt elérhetőségeken keresztül jelentheti be.

Az A-Necc Kft. a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a panaszról jegyzőkönyvet készítünk – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi – vesz fel.

Az A-Necc Kft. a jegyzőkönyv egy példányát, a személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén köteles helyben a Vásárlónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

Az A-Necc Kft a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben az A-Necc Kft az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt az A-Necc Kft egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Az A-Necc Kft a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén az A-Necc Kft az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az A-Necc Kft. és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az A-Necc Kft-vel való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

 • Panasztétel a területeileg illetékes járási hivatalnál
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

 • Bírósági eljárás kezdeményezése.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

18. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Az A-Necc Kft. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Webshop felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webshop első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

19. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a Termék az A-Necc Kft. tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik az A-Necc Kft. irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

20. Felelősség

Vásárló a Webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az A-Necc Kft. nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget túlmenően.

Az A-Necc Kft. kizár minden felelősséget a Webshop használói által tanúsított magatartásért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Webshop használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, az A-Necc Kft. ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Vásárlók által a Webshop használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Az a-Necc Kft. jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Az a-Necc Kft. jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Webshop használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Webshop használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség.

Amennyiben a Vásárló a Webshopon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az A-Necc Kft.-nek. Ha az A-Necc Kft.  jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

21. Szerzői jogok

A Webshop egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Az A-Necc Kft. a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webshopon, valamint a Webshopon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webshop felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Webshop tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az A-Necc Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az A-Necc Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webshop használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Webshopon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webshop rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az A-Necc Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Az A-Necc Kft. fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.vedohalok.hu  domainnevére. Tilos minden olyan tevékenység, amelyet az A-Necc Kft. adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre az A-Necc Kft. külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az A-Necc Kft. által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az A-Necc Kft. adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Vásárló elfogadja, hogy az A-Necc Kft. a Szolgáltatás igénybevétele során a Vásárló által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020.01.01.