Adatvédelmi nyilatkozatunk

Adatkezelési szabályzat

1. Az A-Necc Kft. (székhely és postacím: 1036 Budapest Lajos utca 80. ; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-201028; adószám: 25121443-2-41), mint a www.vedohalok.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) és a weboldalon működő webáruház (a továbbiakban: webáruház) üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

2. A Szolgáltató különös figyelmet fordít a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, a személyes adatok által érintett ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és kezelése során az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) fokozott betartására.

3. Az Ügyfél által megadott adatok, úgymint vezeték- és keresztnév, szállítási- és számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, a rendszeren keresztül küldött elektronikus levélben megtalálhatóak.

4. Szolgáltató kijelenti, hogy az adatbázisában nyilvántartott adatok (név, szállítási- és számlázási cím, e-mail cím, telefonszám) kezelésének célja a webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, és az Ügyfelek jogainak védelme. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Szolgáltató weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg, illetve hírlevelet küldjön, amennyiben az Ügyfél igényt tart hírlevelekre.

Az Ügyfél által szolgáltatott adatok, a webáruházon vásárolt termékek szállításához szükséges mértékben továbbításra kerülnek a termék szállítást végző szállítmányozók (a továbbiakban: Futárszolgálatok) részére.

Futárszolgálat:
GLS Hungary Kft. (címe: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.; telefonszáma: +36 (29) 886 660);

A Szolgáltató az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatok Futárszolgálatok részére történő továbbításáról az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a személyes adatok érintettjei tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Szolgáltató által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes körének meghatározását. A Szolgáltató az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő adatokat 5 évig őrzi meg.

6. A Szolgáltató az Ügyfél által megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek (a futárszolgálatok kivételével) vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény vagy hatósági/bírósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az Ügyfél személyes adatait a felhasználás céljának megszűnése után, vagy kérésre a Szolgáltató törli az adatbázisból.

7. Az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes, jogalapja az érintett beleegyezése. A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételével az Ügyfél hozzájárulását adja adatai fent meghatározott felhasználásához (beleértve a személyes adatok futárszolgálatok részére történő továbbításához is).

8. Az Ügyfél bármikor kérelmezheti a Szolgáltatónál:
– tájékoztatást személyes adatai kezeléséről;
– személyes adatainak helyesbítését;
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

8.1. Az Ügyfél kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljából, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 naptári napon belül, közérthető formában, az Ügyfél erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás megtagadása esetén a Szolgáltató írásban közli az Ügyféllel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c; telefonszám: +36 (1) 391 1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; a továbbiakban: Hatóság) fordulhat.

8.2. Ha az Szolgáltató által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti.

A személyes adatot a Szolgáltató törli, ha
– a személyes adat kezelése jogellenes;
– a személyes adat törlését az Ügyfél kéri;
– a személyes adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést az Indo tv.nem zárja ki;
az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

9. Adatfeldolgozók igénybevétele (Hírlevélküldés és remarketing)
A-Necc Kft. – Székhely: 1036 Budapest Lajos utca 80. – info@vedohalok.hu (A Necc Kft)

10. Tárhelyszolgáltató: Amazon web service

Sütik a weboldalon

A www.vedohalok.hu webhely és online szolgáltatásai esetenként használhatnak úgynevezett „sütiket”. A sütik teszik lehetővé például a bevásárlókosár használatát és webhelyünk működésének személyre szabását, emellett adatokkal szolgálnak arról, hogy a webhely mely részét hányan látogatják, segítenek felmérni a reklámok és a webes keresések hatékonyságát, és segítenek feltérképezni a felhasználói szokásokat, aminek révén tovább növelhetjük termékeink és tájékoztató anyagok minőségét.

Nem használunk személyes adatok és azonosítható információk gyűjtésére alkalmas sütiket. Ha azonban Ön szeretné letiltani vagy blokkolni az ehhez a weboldalhoz tartozó sütiket, vagy törölni a már kihelyezetteket, azt böngészője beállításaiban megteheti. Ehhez részletes információkat a böngésző SÚGÓ menüjében, illetve mobiltelefonjának használati útmutatójában talál.

Mivel webhelyünk használ sütiket, a blokkolásuk azzal járhat, hogy a webhely egyes részein bizonyos funkciók elérhetetlenné válnak.